IGA WÓJCIK

Asystentka prawna
iwojcik@cmwlegal.pl | +48 881 028 261

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo.

Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki prawa ochrony środowiska, w szczególności w zakresie zasad ustalania warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska oraz kosztów korzystania ze środowiska, ekozarządzania, ekoetyki, minimalizacji zanieczyszczeń, a także wydajności w gospodarowaniu zasobami środowiska.

Prelegentka oraz uczestniczka wielu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych.

Biegle włada językiem angielskim.