ŁUKASZ RADOSZ

Radca prawny
lradosz@cmwlegal.pl | +48 790 540 516

Partner w CMW Legal.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym umów pracowniczych, regulacji wewnątrzzakładowych, odpowiedzialności pracowników, zwolnień indywidualnych i grupowych, pracowniczych sporów sądowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli zakładów pracy czy relacji ze związkami zawodowymi.

Zajmuje się również pracą tymczasową, delegowaniem pracowników oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

W ramach prowadzonej praktyki uczestniczy w przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, w tym sporządzaniu audytów prawnych, oraz udziela wsparcia w negocjacjach, przygotowaniu i opiniowaniu umów w szczególności w zakresie ich skutków prawnych oraz zgodności z prawem.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej.