MARCIN BOROWSKI

Radca prawny
mborowski@cmwlegal.pl | +48 737 166 155

Partner w CMW Legal.

Praktyka zawodowa Marcina skupia się w szczególności na bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także organizacji pozarządowych, przygotowywaniu, analizowaniu i współuczestniczeniu w negocjacjach przy zawieraniu umów handlowych, doradztwie obejmującym planowanie (w tym sporządzanie raportów due diligence) oraz wdrażanie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych o różnej formie prowadzenia działalności.

Marcin zajmuje się również postępowaniami upadłościowymi oraz restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw, reprezentując w każdym stadium tych postępowań zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także szeroko rozumianym doradztwem prawnym związanym z nieruchomościami.