PAWEŁ MICKIEWICZ

Radca prawny
pmickiewicz@cmwlegal.pl | +48 601 725 877

Współzałożyciel i Partner Koordynator CMW Legal.

Ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Od roku 2005 radca prawny przy OIRP w Szczecinie.

W latach 2002-2003 ukończył podyplomowe studium prawa europejskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2004 r. kurs prawa morskiego przy Instytucie Prawa Morskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Southampton (Wielka Brytania).

W roku 2004 odbył praktykę zawodową w londyńskiej kancelarii prawniczej Barlow, Lyde & Gilbert (obecnie Clyde & Co.), a w 2008 r. w amerykańskiej kancelarii prawniczej Holland & Knight w Nowym Jorku.

Współpracował z prawną grupą roboczą oraz grupą ds. morskich promów ro-pax Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA). Jest współzałożycielem i Sekretarzem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym obrocie dotyczącym stosunków umownych jak i pozaumownych, w tym, w zakresie krajowego oraz międzynarodowego prawa morskiego.

Jego praktyka obejmuje też obsługę prawną sektora bankowego, prawo korporacyjne (m.in. przedsięwzięcia M&A), finansowanie inwestycji, w tym doradztwo prawne w zakresie finansowania projektów związanych z nabyciem statków oraz innych jednostek pływających.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej stoczni oraz przedsiębiorstw żeglugowych, w szczególności armatorów i przewoźników promowych.

Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym na etapie zabezpieczenia roszczeń, np. poprzez areszt statku) oraz arbitrażowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą.