RAFAŁ CZYŻYK

Radca prawny
rczyzyk@cmwlegal.pl | +48 601 764 582

Współzałożyciel i Partner Zarządzający CMW Legal.

Radca prawny od 2001r. Uczestnik praktyk w międzynarodowej kancelarii prawnej w Londynie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego.

Ekspert prawa polskiego, występował przed zagranicznymi sądami powszechnymi i arbitrażowymi (m. in. w Anglii, Izraelu oraz Korei Płd.). Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny żeglugi, portów morskich oraz infrastruktury kolejowej.

Wielokrotny uczestnik prac legislacyjnych w polskim parlamencie. Doradza Radom Interesantów Portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Działał na forum Związku Armatorów Polskich w Gdyni (ZAP), a także Stowarzyszenia z Armatorów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli (ECSA).

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odrą w Świat” w Szczecinie postulującego odbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej. W latach 2016-2021, Przewodniczący Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Specjalista i praktyk w zakresie portów morskich, infrastruktury i transportu kolejowego, jak również obrotu międzynarodowego, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz spedycji.

Zajmuje się transakcjami M&A oraz finansowymi, w szczególności dotyczącymi budowy i zakupu statków. Występuje przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, w Polsce oraz zagranicą. Jego zainteresowania obejmują również prawne aspekty Gospodarki 4.0.