SEBASTIAN KITA

Radca prawny
skita@cmwlegal.pl | +48 697 788 558

Partner w CMW Legal oraz koordynator biura CMW Legal w Trójmieście.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny przy OIRP w Gdańsku. Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny żeglugi i portów morskich. Wykładowca na Annual International Maritime Law Seminar w Londynie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Specjalista i praktyk w zakresie portów morskich, infrastruktury, transportu i obrotu dotyczącego stosunków umownych i pozaumownych.

Doradza Klientom w sprawach własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony utworów, patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także świadczy pomoc prawną przy rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Świadczy pomoc prawną przy rejestracji produktów biobójczych w Polsce.

Występuje przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą.