Alert

Zmiana prawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma stanowić implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11 grudnia 2018 r., której celem jest nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich UE uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W przypadku niewypłacalności związku przedsiębiorców, czyli np. izb gospodarczych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych czy związków sportowych, projekt przewiduje odpowiedzialność subsydiarną jego członków. Wyższe mają być również kary pieniężne nakładane przez UOKiK na takie związki przedsiębiorców. Maksymalny wymiar kary pieniężnej nakładanej na związek ma wynosić 10% sumy całkowitych światowych obrotów wszystkich członków związku prowadzących działalność na rynku, którego naruszenie dotyczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Marcinem Borowskim:


MARCIN BOROWSKI
Radca prawny
mborowski@cmwlegal.pl