Alert

Zmiana przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

W dn. 13 czerwca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. Zmianie podlegają uprawnienia wynikające z dyplomów w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej oraz świadectwa starszego motorzysty uzyskiwane zgodnie z Konwencją STCW w zakresie uprawnień w żegludze krajowej.

Nowelizacja zawiera szereg rewizji, które dotyczą zarówno działu pokładowego jak i działu maszynowego. Powyższe ma na celu oddzielenie uprawnień i dyplomów żeglugi krajowej od tych uzyskiwanych zgodnie z Konwencją STCW oraz dyrektywą 2008/106/WE. Dotychczasowe dyplomy i świadectwa zachowują ważność przez czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


SEBASTIAN KITA
Radca prawny
skita@cmwlegal.pl