Alert

Zmiana ustawy o obszarach morskich RP

W dn. 21 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Ustawa ta modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. regułę, że wnioski i pisma w ww. postępowaniach składa się i doręcza elektronicznie. Wprowadzona ustawa jest zatem kolejnym aktem mającym na celu uproszczenie (a tym samym przyspieszenie) procedur mających prowadzić do utworzenia polskich morskich farm wiatrowych.

Ustawa wejdzie w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

SEBASTIAN KITA
Radca Prawny
skita@cmwlegal.pl