Alert

Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

1 grudnia 2021 r. wejdą w życie spore zmiany w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, mające sprzyjać uproszczeniu i elektronizacji postępowania.  Od tego dnia, pisma procesowe oraz inne dokumenty, z niewielkimi wyjątkami, wnosić się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych tam formularzy. W systemie, w chwili ich wydania, utrwalane będą również orzeczenia opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z początkiem grudnia 2021 r. zacznie również funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, z którego dowiemy się, między innymi, wobec kogo prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz w stosunku do kogo upadłość została ogłoszona. W KRZ znajdą się również dane osób fizycznych, które nie zadośćuczyniły obowiązkowi alimentacyjnemu.

Więcej informacji:


NATALIA ZIELONA
Asystentka prawna
tel. +48 91 886 24 01
biuro@cmwlegal.pl