Insight

Zmiany w kodeksie spółek handlowych – prawo holdingowe w Polsce

Już 13 października 2022 r. wejdą w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych, tj. zostanie wprowadzone do polskiego porządku prawnego tzw. prawo holdingowe, zwane również prawem koncernowym. Określone zostaną zasady funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce, a ponadto modyfikacji ulegną niektóre zasady działania organów spółek kapitałowych. 

Nowelizacja ma umożliwić spółce dominującej i spółkom zależnym kierowanie się wspólną strategią gospodarczą w celu realizacji interesu grupy kapitałowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


GRACJAN BUTKIEWICZ
Aplikant radcowski
gbutkiewicz@cmwlegal.pl