Alert

Dyrektywa Omnibus – nowe zasady dla handlu i e-commerce

Unijna dyrektywa 2019/2161, tzw. dyrektywa Omnibus zwiększająca m.in. uprawnienia konsumentów i nakładająca na przedsiębiorców obowiązek informowania o najniższej cenie danego produktu lub usługi w ciągu ostatnich 30 dni – co ma zapobiegać wprowadzaniu klientów w błąd co do atrakcyjności oferty promocyjnej weszła w życie w 28 maja 2022 roku.
Dyrektywa zostanie wkrótce implementowana do prawa polskiego, najprawdopodobniej wraz z wdrożeniem kolejnych unijnych dyrektyw dotyczących ochrony konsumenta (2019/771) zmieniających zasady rękojmi i gwarancji konsumenckiej oraz zasad dostarczania treści cyfrowych (2019/770) ustanawiających szczegółowe warunki zawierania umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

Więcej informacji:


ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI
Radca prawny
biuro@cmwlegal.pl
+48 91 886 24 01