Alert

Krajowy Rejestr Zadłużonych

 

W listopadzie 2021 r. informowaliśmy już, iż w ramach nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego funkcjonować zacznie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Rejestr ten został wprowadzony ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

W KRZ umieszcza się informacje między innymi o:
– podmiotach, wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne bądź upadłościowe,
– wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki,
– podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
– osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Celem zmian ma być uproszczenie i elektronizacja postępowań, toteż w ramach KRZ zaczęły funkcjonować następujące portale Ministerstwa Sprawiedliwości: Portal Publiczny, Rejestr dla Organów Administracji Publicznej, Portal Użytkowników branżowych oraz Portal Użytkowników Zarejestrowanych.

Więcej informacji:


NATALIA ZIELONA
Asystentka prawna
tel. +48 91 886 24 01
biuro@cmwlegal.pl