Alert

Zmiana „ustawy zatorowej”

W czerwcu 2022 r. opublikowany został rządowy projekt ustawy nowelizującej ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Projekt zakłada zmiany w zakresie (i) oświadczeń o statusie dużego przedsiębiorcy; (ii) bezskuteczności wyłączenia prawa do przelewu wierzytelności; (iii) potrącania kar umownych i realizacji gwarancji w zamówieniach publicznych; (iv) rocznych sprawozdań o statusie dużego przedsiębiorcy oraz (v) postępowań Prezesa UOKIK w sprawie nadmiernych opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


MARCIN BOROWSKI
Radca prawny
+48 737 166 155
mborowski@cmwlegal.pl